Kansler spesialiserer seg på oppkjøp og inndrivelse av fordringer fra konkursbo og næringslivet ellers. Selskapet konsentrerer seg særlig om omtvistede krav, rettslige prosesser og krav som for de fleste fremstår som krevende å inndrive.

Selskapet er lokalisert i Oslo, men gjør forretninger i hele landet. Alle henvendelser behandles konfidensielt og blir besvart omgående.

Tlf 22 37 90 00   |   post@kansler.no   |   Postboks 1967 Vika   |   0125 OSLO